جدیدترین مطالب میم مثل ماما

در صورتی که اطلاعاتی محرمانه دارید از قرار دادن آن در محیط نرم افزار و به اشتراک گذاری آن با سایر کاربران خودداری نمایید.

این مجموعه مسئولیت سوء استفاده از این اطلاعات را نمی پذیرد.

شماره تلفنهای شما برای عموم قابل مشاهده نیست و فقط توسط اشخاصی که شما آنها را به عنوان دوستتان به لیست اضافه کرده اید در دسترس خواهد بود.

ما اطلاعات تماس شما را به هیچ شخص یا گروه یا شرکت دیگری فاش نمیکنیم.

اطلاعات اعضاء بغیر از آن قسمت از اطلاعات که بطور معمول توسط نرم افزار قابل دیدن می‌باشد، محرمانه نگهداری میشود.

اعضاء مجاز به انتشار اطلاعات محرمانه مملکتی، اطلاعات محرمانه اشخاص دیگر، مطالب نفرت آمیز، مطالب غیر اخلاقی و غیر قانونی و مطالب مخالف با شئونات اسلامی برروی این نرم افزار نیستند.

این مجموعه مسئولیتی را در مورد از بین رفتن اطلاعات قرار گرفته روی نرم افزار نمی‌پذیرد.

این مجموعه خود را مجاز به کنترل مطالبی که بطورعمومی بر روی نرم افزار قرار داده شوند میداند ولی خود را ملزم به این مسئله نمیداند. مسئولیت کلی مطالب قرارداده شده روی نرم افزار به عهده عضو قرار دهنده اطلاعات است و کاربران نباید مطالب نامناسب را قراردهند.