جدیدترین مطالب میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۸ (کشش‌ها)

برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

۱۷ ساعت پیش میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۷ (ماساژ صورت)

برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

یک روز پیش میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۶ (ماساژ سر و صورت)

.برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

۳ روز پیش میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۵ (ماساژ باسن و پاها)

برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

۸ روز پیش میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۴ (ماساژ پشت)

برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

۱۰ روز پیش میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۳ (ماساژ پشت)

برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

۱۱ روز پیش میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۲ (ماساژ پا)

برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

۱۱ روز پیش میم مثل ماما

تغذیه تکمیلی نوزاد ۸

پیرامون باورهای نادرست در ادامه ی تغذیه با شیر مادر در سال دوم زندگی و تنقلات و زمان مناسب استفاده از آن برای کودکان توضیحاتی ارائه شده است.

۱۴ روز پیش میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۱ (ماساژ پا)

برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

۱۶ روز پیش میم مثل ماما

تغذیه تکمیلی نوزاد ۷

پیرامون نیازهای غذایی کودک در سال دوم زندگی و همچنین ایجاد شرایط مطبوع و رفتار مناسب مادر هنگام تغذیه ی کودک توضیحاتی ارائه شده است.

۱۶ روز پیش میم مثل ماما

تغذیه تکمیلی نوزاد ۶

پیرامون تامین انرژی موردنیاز کودک از غذای کمکی با توجه به میزان تغذیه با شیر مادر و سن شیرخوار توضیحاتی ارائه شده است.

۱۷ روز پیش میم مثل ماما

دفع مکونیوم پیش از زایمان۳

چند روز پس از زایمان، نوزاد اولین مدفوع خود را دفع می‌کند که مکونیم نام دارد.این ماده چسبنده شامل زواید روده‌های جنین در دوران بارداری است.

۲۱ روز پیش میم مثل ماما

تغذیه تکمیلی نوزاد ۵

غذای کمکی در پایان ۶ ماهگی شروع می‌شود و هم‌زمان با شروع آن، تغذیه با شیر مادر همچنان مکرر و برحسب میل و تقاضای شیرخوار ادامه دارد.

۲۳ روز پیش میم مثل ماما

نوزاد نارس ۱

زايمان پره ترم به زايمانی اطلاق می‌شود که جنين پس از ٢٠ هفتگی کامل بارداری و قبل از تکميل ٣٧ هفتگی بارداری متولد شود.

یک ماه پیش میم مثل ماما

دفع مکونیوم پیش از زایمان ۲

چند روز پس از زایمان، نوزاد اولین مدفوع خود را دفع می‌کند که مکونیم نام دارد. این ماده چسبنده شامل زواید روده‌های جنین در دوران بارداری است.

یک ماه پیش میم مثل ماما

تغذیه تکمیلی نوزاد ۴

غذای کمکی در پایان ۶ ماهگی شروع می‌شود و هم‌زمان با شروع آن، تغذیه با شیر مادر همچنان مکرر و برحسب میل و تقاضای شیرخوار ادامه دارد.

یک ماه پیش میم مثل ماما

تغذیه تکمیلی نوزاد ۳

اصول تغذیه تکمیلی شیر مادر خواران و توصیه هایی به مادر جهت تغذیه تکمیلی نوزاد ارائه شده است.

۲ ماه پیش میم مثل ماما

تغذیه تکمیلی نوزاد ۲

پیرامون خطرهای زود شروع کردن غذای کمکی و توصیه های شروع کردن غذای کمکی و همچنین خصوصیات غذای کمکی مناسب توضیحاتی ارائه شده است.

۲ ماه پیش میم مثل ماما

تغذیه تکمیلی نوزاد ۱

زندگی شیرخوار به سه دوره تقسیم می شود. به تاخیر ‌اندا‌ختن تغذیه تکیمیلی نوزاد تا ۶ ماهگی به هیچ وجه جایز نیست.

۲ ماه پیش میم مثل ماما

تورم پستان در نوزادان امری طبیعی یا غیر طبیعی؟

ممکن است پستان‌های نوزادان دختر یا پسر در زمان تولد، برجسته و سفت باشد که جای نگرانی نیست.

۲ ماه پیش میم مثل ماما