جدیدترین مطالب میم مثل ماما

کودکان به چند وعده غذا و میان وعده غذایی نیاز دارند؟

همانند بزرگسالان، نیازهای تغذیه ای در کودکان با یکدیگر متفاوت است. بسته به سن، جنس و میزان فعالیت بدنی کودکان نیز نیازهای متفاوتی دارند.

پای مرغ و خواص آن

احتمالا تا به حال از خواص پای مرغ زیاد شنیده اید. مخصوصا در فصول سرد و برای کودکان توصیه به استفاده از پای مرغ به عنوان منبعی مفید و مقوی می کنند.