جدیدترین مطالب میم مثل ماما

صوت جعبه جمعه

از ریخت و پاش منزل خسته شدید؟ میخواهید که کودکتان نظم را در منزل رعایت کند و شما کمی استراحت کنید.

آبرنگ با وسایل

دستمال کاغذی های طرح دار را در اختیار کودک قرار دهید و از او بخواهید با آبرنگ رنگ آمیزی کنید و در نهایت به کمک کودک می توانید تابلویی زیبا بسازید.

رنگ آمیزی با کاغذ

این کار باعث می شود که از تمام رنگ ها استفاده کند و یاد بگیرد که رنگ ها کنار هم چه معنایی پیدا می‌کنند و چه طرح‌هایی می‌شود خلق کرد.

ساخت وسائل تزیینی با سنگ

از کودک بخواهید تا سنگ ها را جمع آوری کند یا با کمک هم می توانید این کار را انجام دهید.

رنگ آمیزی با چسب

می توانید از کودک بخواهید چسب ها را بچسباند روی کاغذ و دور تا دورش را رنگ آمیزی کند بعد از آن چسب ها را جدا کند و بگوید چه طرحی را بوجود آورده است.

ردیابی اشکال برای بچه ها

کشیدن اشکال توسط کودک که هم می تواند عروسک باشد و هم هر وسیله غیر خطرناکی که می توانید در اختیارش قرار دهید.