جدیدترین مطالب میم مثل ماما

من یک مامان افسرده ۱۴ من یک مامان افسرده ۱۴

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۴ ماه پیش

تحقیقات نشان داده است که کسی که افسرده است جزییات مربوط به وقایع را به یاد نمی آورد و سعی می کند بیشتر بطور عمومی درباره آنها فکر کند.

از آنجا که ما می توانیم افکارمان را درباره یک واقعه تغییر دهیم به همان نسبت هم می توانیم احساسات مان را درباره آن عوض کنیم:

 روش دو ستونی

یک روش دیگر که ممکن است موثر باشد این است که در یک ستون افکار منفی که فوراً به ذهن تان خطور می‌کند را بنویسید و در ستون مقابل برای هر یک از این افکار یک فکر مثبت را که می تواند با آن متوازن شود بنویسید.

مانند این: افکاری که با آنها می‌توانند متوازن شوند افکار منفی که فوراً به ذهن تان آمده است. 

من کاملاً به خوبی کارها را انجام می‌دهم. کاملاً قابل قبول است که فعلاً خانه کمی از حد معمول به هم ریخته تر باشد. من از پس هیچ چیزی برنمی آیم. خانه ام کاملاً به هم ریخته است. 

شما می توانید یک قدم از این فراتر برداشته و در دفتر خاطرات روزانه تان سیر وقایع، احساسات و افکارتان را ثبت کنید. این کار ممکن است مانند نموداری که در زیر آمده است به نظر برسد. از این روش ها برای کسب یک توازن بهتر در افکارتان استفاده کنید. به اشتباهاتی که در افکارتان وجود دارد مانند نمونه هایی که فوقاً ذکر شد توجه کنید.

افکار دیگری که بیشتر متوازن هستند.

 فکری که در ذهن دارید.

 حس یا عاطفه

 واقعه

 او احتمالاً ذهن‌اش مشغول چیز دیگری بوده است من بیخودی به این نتیجه رسیدم که او واقعاً از من خوشش نمی آید.

 او از من خوشش نمی آید. هیچکس از من خوشش نمی آید.

 روحیه پایین و افسرده

 مثال: مادری در مطب پزشک به من بی توجهی کرد.

 سعی کنید جزییات را به یاد بیاورید

تحقیقات نشان داده است که کسی که افسرده است جزییات مربوط به وقایع را به یاد نمی آورد و سعی می کند بیشتر بطور عمومی درباره آنها فکر کند، مانند اینکه "من هیچوقت از پس هیچ کاری برنیامدم". سعی کنید به خودتان عادت دهید که جزییات را به یاد بیاورید تا بتوانید لحظات و تجارب خوب را هم به خود یادآوری کنید. تهیه یک دفتر خاطرات روزانه می تواند مفید باشد. یک لیست از دستاوردها و جوانب مثبت خودتان تهیه کنید مانند اینها "من همیشه سر وقت حاضر می شوم، من به دوستم روز سه شنبه کمک کردم، همسر من درباره کاری که هفته گذشته انجام دادم از من قدردانی کرد."

ادامه دارد......منبع: من مامانم

Shares

مقالات مربوط