جدیدترین مطالب میم مثل ماما

من یک مامان افسرده ۱۳ من یک مامان افسرده ۱۳

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۵ ماه پیش

کاملا محتمل است که کسی که از افسردگی بعد از وضع حمل رنج می برد افکار غم انگیز در سر داشته باشد که باعث پایین رفتن روحیه اش شوند

الفبای تغییر احساسات

کاملا محتمل است که کسی که از افسردگی بعد از وضع حمل رنج می برد افکار غم انگیز در سر داشته باشد که باعث پایین رفتن روحیه اش شوند. این البته درباره هر فرد که از نوعی افسردگی رنج می برد هم صادق است.

سعی کنید درباره یک واقعه اخیر که شما را ناراحت و افسرده کرده فکر کنید. شما باید بتوانید ۳ بخش آن را از هم تفکیک کنید:

الف. خود واقعه

ب. افکارتان درباره آن

ج. احساسات تان درباره آن

بسیاری از افراد فقط متوجه بخش الف و ج هستند. اجازه بدهید به چند مثال توجه کنیم.

فرض کنید که علیرغم همه آنچه از دست تان برمی آمده است نوزاد شما هنوز کماکان دارد گریه می کند.

الف. خود واقعه 

نوزاد دست از گریه کردن برنمی دارد.

ب. افکار شما 

من نمی توانم این وضعیت را تحمل کنم. می خواهم او را شدیدا تکان بدهم. من یک مادر به درد نخور هستم. من شایسته داشتن او نیستم.

ج. احساسات تان 

افسرده و گناهکار

چقدر افسرده کننده! بیخود نیست که حس بدی دارید! مهم است که متوجه این سه مرحله الف، ب و ج شوید. از آنجا که ما می توانیم افکارمان را درباره یک واقعه تغییر دهیم به همان نسبت هم می توانیم احساسات مان را درباره آن عوض کنیم.

برقراری توازن

"برقراری توازن" روش مناسبی است که باید آن را آزمایش کنید. وقتی که یک فکر انتقادی و منفی دارید سعی کنید آن را با یک گفته مثبت درباره خودتان متوازن کنید. به عنوان مثال:

خود فکر:

"من به عنوان یک مادر خوب نیستم"، می تواند با این گفته متوازن شود: "من از پس مسائل واقعا خوب برمی آیم و نوزاد هم دارد بخوبی رشد می کند".

البته گفتن این کار خیلی ساده تر از انجام آن است. وقتی که شما احساسات منفی در خود دارید معمولا کار سختی است که بتوان از آن افکار منفی فاصله گرفت ولی با تمرین این کار ساده تر خواهد شد.

ادامه دارد.......منبع: من مامانم

2016-12-19T08:40:00+03:30

مقالات مربوط