جدیدترین مطالب میم مثل ماما

من یک مامان افسرده ۱۲ من یک مامان افسرده ۱۲

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۵ ماه پیش

به یاد داشته باشید که بیش از توانتان برای خود برنامه نگذارید. آنچه که قبلاً ممکن بود برایتان ساده به نظر برسد اکنون ممکن است بسیار دشوارتر شده باشد.

ممکن است تغییرات زیر سخت به نظر برسد زیرا افسردگی بر نحوه فکر کردن، احساسات و به طریق اولی رفتارمان تأثیر می گذارد. روش های زیر ممکن است برای غالب آمدن بر افکار، رفتار و احساسات افسرده کننده موثر باشند.

برنامه روزانه تهیه کنید

وقتی افراد افسرده هستند احساس انجام کاری را ندارند. آنها برایشان دشوار است تصمیم بگیرند هر روز چه کاری انجام دهند و از این رو ممکن است کاری عملاً انجام ندهند.

اگر چنین مشکلی وجود دارد در آن صورت می توانید برای غالب آمدن بر آن لیست کارهایی که می خواهید انجام دهید را ردیف کنید و بعد برنامه عملی برای انجام آنها بریزید. از ساده ترین کارها شروع کنید و سنگ بزرگ برندارید. به لیست کارهایتان نگاه کنید و آنهایی را که انجام داده اید خط بزنید.

در پایان روز می توانید ببینید که از پس چه وظایفی برآمدید. ورزش و فعالیت جسمی واقعاً می تواند در تغییر روحیه شما مفید باشد. سعی کنید برای این کارها در برنامه روزانه تان وقتی بگذارید. معاشرت کردن با دوستان، خانواده و همسایه هایتان هم می تواند مفید باشد. 

به یاد داشته باشید که بیش از توان تان برای خود برنامه نگذارید. آنچه که قبلاً ممکن بود برایتان ساده به نظر برسد اکنون ممکن است بسیار دشوارتر شده باشد. از جایی که هستید شروع کنید و سعی کنید به جایی که قبلاً زمانی که سالم بودید برسید.

 دستاوردها و لذت بردن

وقتی افراد افسرده هستند اغلب فراموش می کنند که چه چیزهایی را بدست آوردند و چه چیزی باعث لذت آنها می شود. بیشتر افراد بیش از آنچه فکر می کنند در زندگی شان وجود دارد.

وقتی که همه وقایع روز را در برنامه عمل خود نوشتید آنوقت کنار آن کارهایی که به شما لذت داده اند حرف "ل" را بنویسید و کنارآن کارهایی که خوب پیش رفتند و به شما حس کسب نتیجه‌ای داده اند حرف "ن" را بنویسید.

سعی کنید بیش از حد متواضع نباشید. افرادی که افسرده هستند سعی می کنند برای دستاوردهایشان ارزشی قائل نباشند. سعی کنید که وضعیت فعلی تان را با آنچه قبلاً بودید مقایسه کنید بلکه سعی کنید خودتان را از بابت هر چه انجام دادید تشویق کنید. وقتی که شما افسرده هستید انجام هر کاری خودش چالشی است و بنابراین انجام اش را باید برسمیت شناخت و از بابت اش باید از خود تشکر کرد. از این رو سعی کنید در برنامه هر روزتان کارهای لذت بخش هم بگنجانید. به خودتان برسید،  این کار برای بهبودی تان موثر است.

ادامه دارد...منبع: من مامانم

مقالات مربوط