جدیدترین مطالب میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۸ (کشش‌ها) ماساژ کودک ۱۸ (کشش‌ها)

میم مثل ماما میم مثل ماما یک ساعت پیش

برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

انواع کشش‌ها
وقتی بخش اصلی ماساژ را بر جلو، پشت و سر و صورت انجام دادید. به حرکات کششی بپردازید. در این زمان ماهیچه‌های کودک گرم شده و آرامش پیدا کرده است. بنابراین می‌توانید اعضای بدنش را بکشید و مفاصل را به آرامی حرکت دهید. این کشش‌ها به انعطاف بدن کودک شما کمک می‌کند. برای این بخش از کار روزمره‌تان کودک را به پشت بخوابانید، به گونه‌ای که پاهایش به طرف شما باشد. روغن نیاز نیست، بیشتر کودکان از کشیده شدن اعضای بدنشان خصوصاً وقتی با سر و صداهای خنده آور همرا باشد لذت می‌برند.
کشش دست‌ها
۱- کشیدن دست‌ها
پشت مچ دست‌های کودک را با انگشتانتان بگیرید و شست‌هایتان را در کف دست‌ها و یا روی مچ او قرار دهید. دست‌های او را به طرفین به موازات شانه و با زاویه قائمه نسبت به بدن آرامی بکشید، تا صاف شوند.
۲- دست‌ها را روی یک دیگر قرار دهید
دست‌های کودکتان را در بالای قفسه سینه‌اش بر روی هم قرار دهید. برای این کار دست‌های خود شما نیز باید همان گونه روی هم قرار گیرد. به‌طوری‌که یکدیگر را قطع کنند. برای چند لحظه در این حالت بمانید. مراحل یک و دو را چندین بار تکرار کنید. هر بار جای دستی را که رو قرار می گیرد عوض کنید.

۳- چرخاندن دست‌ها به طرف بالا
دست‌ها را به بیرون و طرفین همان‌طور‌ که در مرحله اول انجام دادید، بکشید. در حالی‌که بازوها را در این حالت نگه داشته‌اید، دست‌ها را به طرف سر ببرید تا آرنج خم شوند. ساعدها و بازوها نسبت به هم باید زاویه قائمه داشته باشند.
۴- چرخش دست‌ها به طرف پایین
بدون تغییر حالت بازو ساعدها را در فضای بالای آرنج‌ها قرار گیرد. سپس آنها را به طرف خودتان پایین بیاورید. ساعدها باید به موازات بدن قرار گیرد و کف دست باید روی حوله باشد.
ادامه دارد...


منبع: کتاب ماساژ کودک

مقالات مربوط