جدیدترین مطالب میم مثل ماما

ماساژ کودک ۱۷ (ماساژ صورت) ماساژ کودک ۱۷ (ماساژ صورت)

میم مثل ماما میم مثل ماما یک روز پیش

برخی از والدین از دست زدن به نوزاد خود اجتناب می‌کنند و در واقع ترس دارند. نوزادان تماس مثبت را بسیار دوست دارند و از طریق آن احساس امنیت می‌کنند.

‌ادامه ماساژ صورت کودک:
۳- ماساژ استخوان‌های بالای گونه
شست‌هایتان را روی دو طرف استخوان بینی قرار دهید. با یک حرکت مداوم شست‌ها را به طور همزمان و در طول قسمت بالایی استخوان گونه در دو طرف صورت بکشید.

۴- ماساژ استخوان‌های پایین گونه
شست‌های هر دو دست را مجدداً روی هر دو طرف پره بینی، این بار کمی پایین‌تر قرار دهید. با یک حرکت جارویی انگشتان شستتان را در طول قسمت پایین استخوان گونه و به خارج و اطراف صورت بکشید.

۵- ماساژ چرخشی روی خط فک بالا
دو شستتان را در کنار هم روی فرورفتگی بالای لب نوزادان قرار دهید. با فشار آرامی حرکات چرخشی کوچکی را با شست‌هایتان ایجاد کنید. هر یک از شست‌ها را به آرامی کمی به بیرون بکشید و این کار را تکرار کنید. این کار را در طول خط فک بالا (که از روی صورت قابل لمس است) و به طرف قسمت بیرونی صورت تا گوش‌ها انجام دهید.

۶- ماساژ چرخشی روی خط کف پایین
شست‌های دو دستتان را در کنار هم درست در زیر نقطه مرکزی لب پایین قرار دهید و با فشار کمی با هر یک از شست‌ها حرکتی چرخشی ایجاد کنید. سپس شست‌ها را به آرامی کمی دورتر و به طرف بیرون حرکت دهید و این کار را تکرار کنید. این کار را دوباره در طول خط فک پایین تا گوش‌ها ادامه دهید.
۷- ماساژ گوش‌ها
گوش‌ها را کمی با فشار بمالید. به این ترتیب که لبه بیرونی بالای گوش را بین انگشت سبابه و شست بگیرید. در این حالت حرکت چرخشی کوچکی به طرف پایین لبه بیرونی نرمه گوش بدهید.

۸- ماساژ چانه
از مرکز چانه شروع کنید. گوشت و نرمی پایین چانه را بین شست و انگشت سبابه نگه دارید و به آرامی بچلانید. در طول خط فک پایین تا گوش این حرکت را تکرار کنید. سپس این کار را روی طرف دیگر چانه هم انجام دهید. به طور متناوب و در حالی که هماهنگ کار می‌کنید. هر دو طرف چانه را با استفاده از هر دو دست نیشگون‌هایی آرام بگیرید.

ادامه دارد...منبع: کتاب ماساژ کودک

Shares

مقالات مربوط