جدیدترین مطالب میم مثل ماما

مثبت گرا ۲ مثبت گرا ۲

روانشناسی مثبت روانشناسی مثبت ۱۲ روز پیش

با تکرار جملات آرامش بخش میتونید استفاده خیلی خوبی از لحظات و ثانیه های عمرتون داشته باشید.

مثبت گرا

با تکرار جملات آرامش بخش میتونید استفاده خیلی خوبی از لحظات و ثانیه های عمرتون داشته باشید.

امیدورام از این صوت در ارتباط با جملات آرام بخش لذت ببرید.

شاد باشید.منبع: فهیمه ندایی روان شناس من مامانم

مقالات مربوط