جدیدترین مطالب میم مثل ماما

PRR چیست؟ PRR چیست؟

مروارید مروارید ۱۲ روز پیش

یکی از اقدامات پیشگیرانه دندان پزشکی، جلوگیری از وسیع شدن پوسیدگی در دندان های دائمی تازه رویش یافته با انجام عمل PRR است.

PRR چیست؟

وقتی یک دندان تازه رویش یافته پوسیدگی جزئی مطابق تصویر بالا دارد یک اقدام پیشگیری از وسیع شدن پوسیدگی به نام PRR توسط دندانپزشک مورد نیاز است.
ابتدا دندانپزشک تمام پوسیدگی ها را مطابق تصاویر زیر برمی دارد.سپس برای ایجاد گیر مکانیکی از اسید و برای ایجاد اتصال شیمیایی از چسب مخصوص استفاده می کند و داخل حفره را با یک رزین کامپوزیت روان پر می کند. و مطابق تصویر زیر رزین کامپوزیت گذاشته شده با نور سفت می شود.


نکته مهم این است که سطح دندان و ماده ی ترمیمی نباید پله داشته باشد چون در این صورت میکروب ها در آن جا تجمع می کنند و عملا اقدام پیشگیری از وسعت یافتن پوسیدگی بی نتیجه می ماند.


منبع: دکتر زهرا اسمعیلی

2017-04-29T06:30:00+03:30

مقالات مربوط