جدیدترین مطالب میم مثل ماما

داستان- بارون پری داستان- بارون پری

مجله های نبات مجله های نبات ۶ روز پیش

تاثیر داستان گویی بر زندگی و آینده‌ی کودک یک امر ثابت شده است .امروزه کارشناسان برای روش قصه درمانی را پیشنهاد می کنند.

بارون پری

نی نی دختری یک چتر داشت. آن را برداشت. آسمان را نگاه کرد. نه ابر بود و نه بارون. هوا آفتابی بود. آسمان هم آبی بود. نی نی دختری غصه خورد. پری او را دید. این وری شد، اون وری شد.

بارون جَرجَری شد.

بارون پری بارید و جَر و جَر کرد، چتر نی نی را تر کرد. نی نی دختری خندید. بارون پری خندید.


منبع: افسانه شعبان نژاد

Shares

مقالات مربوط