جدیدترین مطالب میم مثل ماما

کلمات مثبت جایگزین کلمات منفی ۱ کلمات مثبت جایگزین کلمات منفی ۱

میم مثل مشاور خانواده میم مثل مشاور خانواده ۱۴ روز پیش

هیچ میدونستید که خیلی از ما بدون اینکه بدونیم به روان خودمون و بعد از آن به جسممون آسیب می زنیم.

کلمات مثبت جایگزین کلمات منفی

هیچ می دونستید که  خیلی از ما بدون اینکه بدونیم به روان خودمون و بعد از آن به جسم مون آسیب می زنیم.

من در این صوت سعی کردم این کلمات را به شما عزیزان یادآوری کنم و جایگزین آن را معرفی می کنم تا شما هم از این به بعد با استفاده از این جملات احساس آرامش و روان مثبتی داشته باشید.

شاد باشید.منبع: فهیمه ندایی روانشناس من مامانم

2017-04-26T05:40:00+03:30
Shares

مقالات مربوط