جدیدترین مطالب میم مثل ماما

من مامان چند قلوها ۱ من مامان چند قلوها ۱

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک یک ماه پیش

تا سن بلوغ دوقلوها کاملاً وابسته بوده اما به محض نزدیکی به این سن انقلابی عظیم در وجودشان شکل گرفته و موجب می گردد تا هر کدام به استقلال لازم برسند.

تربیت فرزند در خانواده جزئی از اصول بنیادی می باشد، والدین آگاه در جست و جوی یادگیری مهارت‌های لازم جهت نحوه‌ی برخورد با کودک می باشند.

در خانواده‌هایی که فرزند دو قلو وجود دارد نگرانی والدین برای تربیت آنان چند برابر بیش از والدین تک فرزندی است، چون همزمان مسؤلیت تربیت دو فرزند یکسان را برعهده دارند، فرزندانی که دوتایی بودنشان همراه با مصائب و مشکلاتی برای خانواده است، چون آنان به علت همتا بودن غالباً حرکات و رفتار یکسانی دارند، حتی این کودکان در شناخت هویت خود نیز دچار نوعی سرگردانی شده و شناخت خود در آن ها دیرتر شکل می گیرد.

دو قلوها، من واقعی خود را در قل مقابلشان می بینند و بیش تر از کودکان همسن خود با واژه‌ی «ما »آشنا می‌شوند. کودکان دوقلو یکسری رموزی بین خود دارند که از طریق آن با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند، دانشمندان به این رموز «کریپتوفازیا» می‌گویند، این رموز برای افراد دیگر ناشناخته است و موجب می گردد تا دوقلوها در دنیای خود به سر برده و از محیط خارج دور بمانند به همین علت معمولاً کودکان دوقلو دیرتر سخن می گویند.

دوقلوها با شخصیت های مختلف بسیار به هم وابسته اند، به طوری که مکمل هم بوده و در دنیایی که برای خودشان می سازند احساس بی نیازی به دیگران را دارند. گاهی مسؤلیت ها را بین خود تقسیم می کنند و از توانایی خود به نحو مطلوبی استفاده می کنند، برای نمونه یکی در زمینه‌ی علمی استعداد داشته و سمت کسب علم و دانش می رود و دیگری به هنرهای تجسمی علاقه مند بوده و به دنبال هنر رهسپار می شود.

تا سن بلوغ دو قلوها کاملاً وابسته بوده اما به محض نزدیکی به این سن انقلابی عظیم در وجودشان شکل گرفته و موجب می گردد تا هرکدام به استقلال لازم برسند، در این زمان هر کدام از قل ها به دنبال کشف هویت خود می‌روند، این رفتار کاملاً منطقی و نشانه ای از رشد سالم است.

ادامه دارد...منبع: نویسنده: تاجیک، راحله

Shares

مقالات مربوط