جدیدترین مطالب میم مثل ماما

معرفی سازهای کوبه‌ای ... (دف) ۱ معرفی سازهای کوبه‌ای ... (دف) ۱

میم مثل موسیقی میم مثل موسیقی ۲ روز پیش

در برخی قبایل رسم بر این بوده که برای دف قربانی کنند و یا در هنگام نواختن دف با قربانی کردن گوسفند نسبت به دف و نوازنده آن ادای احترام نمایند.

تاریخچه دف

یکی از مهمترین سازهای کوبه‌ای که از دیرباز معمول و متداول بوده است، دف می‌باشد که به لحاظ سادگی ساختمان و قداست، همیشه مورد توجه مردم بوده است. کلمه دف در اصل عبری است و معنی کوبیدن را می‌دهد. ساختن، نواختن و استفاده از این ساز همواره در فرهنگ‌های مختلف متداول بوده و در هر قوم با توجه به آداب و رسوم و سنت‌های حاکم، کاربرد ویژه‌ای داشته است جایگاه دف در میان اقوام قبایل همواره متداول بوده است.


در برخی قبایل از دف به عنوان ساز اصلی در مجالس سور و شادی استفاده می شده است، حال آنکه در قومی دیگر استفاده از این ساز مخصوص مراسم جنگ و کارزار بوده و برخی دیگر آن را برای اجرای مراسم آئینی مذهبی مورد استفاده قرار می‌داده‌اند. در برخی قبایل رسم بر این بوده که برای دف قربانی کنند و یا در هنگام نواختن دف با قربانی کردن گوسفند نسبت به دف و نوازنده آن ادای احترام نمایند.
ادامه دارد...


منبع: ویکی پدیا+Hossein Maani

2017-05-08T06:40:00+03:30
Shares

مقالات مربوط