جدیدترین مطالب میم مثل ماما

استان یزد استان یزد

میم مثل مسافرت میم مثل مسافرت ۶ روز پیش

استان یزد از سرزمین‌های تاریخی است که در میان ایالت‌های قدیمی و بزرگ از جمله پارس، اصفهان، کرمان و خراسان قرار داشته‌ است.

یزد

استان یزد از سرزمین‌های تاریخی است که در میان ایالت‌های قدیمی و بزرگ از جمله پارس، اصفهان، کرمان و خراسان قرار داشته‌ است. آبادی نشینی در این منطقه از قدمت طولانی برخوردار می‌باشد. این سرزمین از گذرگاه‌های مهم در دوره‌های تاریخی محسوب می‌شده‌ است.


این ناحیه در دوره هخامنشیان از راه‌های معتبر موسسه‌های راه داری، مراکز پستی و چاپاری برخوردار بوده‌ است. راه داری در یزد از زمان قدیم چنان اهمیتی داشت که خاندان آل مظفر از منصب راه داری ناحیه میبد به پادشاهی رسیدند. این استان از درگیری‌ها و جنگ‌های تاریخ کشور ایران تا حدودی ایمنی داشته‌ است. سخت‌ گذر بودن راه‌ها به همراه محدودیت منابع آبی مانع عمده تسخیر این منطقه توسط بعضی از حکومت‌های بزرگ و کوچک پیرامون این منطقه در طول تاریخ بوده‌ است.


وجود آثاری از مهر و آناهیتا، ایساتیس و هخامنشی و زندان اسکندر و برج و بارو و کهن درهای بزرگ و عظیم و پناهگاه‌های متعدد و موبدان و سران ساسانی و ابنیه و یادگارهای بعد از اسلام نظیر مساجد و امامزاده‌ها و مزارها نشانگر فرهنگ و تمدن قبل و بعد از دوره اسلامی بوده‌است.


منبع: ویکی پدیا

Shares

مقالات مربوط