جدیدترین مطالب میم مثل ماما

قصه (گنجشک فراموشکار) قصه (گنجشک فراموشکار)

قصه های باران قصه های باران ۲ روز پیش

سال‌ها پیش توی یک جنگل بزرگ و سرسبز روی بزرگترین و بلندترین شاخه درخت جنگل یه گنجشک زندگی می‌کرد. اما گنجشک قصه ما فراموشکار بود.

قصه صوتی گنجشک فراموشکار

خلاصه قصه 

یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکس نبود.

سال‌ها پیش توی یک جنگل بزرگ و سرسبز روی بزرگ ترین و بلندترین شاخه درخت جنگل یه گنجشک زندگی می‌کرد. گنجشک قصه ما یک روز تصمیم گرفت برای دیدن دوستش به خونه اون بره. صبح زود به راه افتاد و از جاهای زیادی عبور کرد، اما گنجشک قصه ما فراموشکار بود. همین طور که داشت می‌رفت یک دفعه متوجه شد که فراموش کرده خونه دوستش کجاست...منبع: قصه های باران

Shares

مقالات مربوط