جدیدترین مطالب میم مثل ماما

موسیقی آرامش بخش ۶۵ موسیقی آرامش بخش ۶۵

میم مثل موسیقی میم مثل موسیقی ۴ روز پیش

تلاطم زندگی حکمت خداست از خدا دل آرام بخواهیم نه دریای آرام.

دل آرام

ماهیان از تلاطم دریا

به خدا شکایت کردند

و چون دریا آرام شد

خود را اسیر صیاد دیدند

تلاطم زندگی حکمت خداست

از خدا دل آرام بخواهیم

نه دریای آرام.منبع: جملات آرامش بخش+ Seviyorum Seni

مقالات مربوط