جدیدترین مطالب میم مثل ماما

رنگ سال ۲۰۱۷ رنگ سال ۲۰۱۷

میم مثل مد میم مثل مد ۵ ماه پیش

موسسه رنگ پنتون رنگ مورد نظر را بر اساس آنچه مردم به دنبال آن هستند انتخاب کرده به طوریکه مردم با استفاده از آن بتوانند پاسخگو نیازهایشان باشند.

‎از سال ۲۰۰۰ به بعد موسسه رنگ پنتون رنگ سال هر سال را در ماه دسامبر انتخاب و اعلام می کند. این موسسه، رنگ مورد نظر را بر اساس آن چه مردم به دنبال آن هستند انتخاب کرده به طوری که مردم با استفاده از آن بتوانند پاسخگوی نیازهایشان باشند. این رنگ الزاماً رنگ خیلی پرفروش و جذاب بازار مد نیست بلکه رنگی است برای طراحان در تمامی بخش ها که بیان کننده حالت و نگرشی در بخشی از مردم است.

‎برای تبدیل حال و هوای موجود در جامعه، تیمی شروع به بررسی کرده تا رنگی را که استفاده صعودی در جامعه داشته و در بیشتر بخش های طراحی قابل استفاده باشد را انتخاب کنند. رنگ سال ۲۰۱۷ پنتون ترکیب رنگ یاسی و بنفش است. رنگ انتخاب شده به عنوان رنگ سال ۲۰۱۷ پنتون رنگ یاسی و بنفش هستند که نشان از متانت و آرامش می باشند. آنچه باید بدانیم این است که هر رنگی معانی ذاتی و سمبلیک مختص به خود را دارد.

‎بنفش گل شاه پسند که امروز در شبکه های اجتماعی اعلام شده به عنوان رنگ سال ۲۰۱۷ و ترکیب دو رنگ آبی و صورتی که هر دو نشان از متانت و آرامش می باشد.

رنگ یاسی و بنفش به عنوان رنگ سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.

موسسه رنگ پنتون برای سال ۲۰۱۷ ترکیب رنگ یاسی و بنفش را انتخاب کرده است.
منبع: بيتوته

2016-12-12T09:30:00+03:30
Shares

مقالات مربوط