جدیدترین مطالب میم مثل ماما

لکنت زبان در کودکان ۲۶ لکنت زبان در کودکان ۲۶

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۲ روز پیش

بديهی است كه ارتباط روزانه شما با كودک و توجه به نحوه گويايی او، شما را قادر می نمايد كه در مورد درک و بيان چگونگی اختلال گويايی فرزندتان به خوبی عمل كنيد.

اگر بعضی مواقع مشاهده می كنيد كه كودک شما در صحبت كردن روان دچار مكث يا مشكل می شود، بايد توجه داشته باشيد كه بسياری از ناروانی های كلامی برای كودكان خردسال كاملاً طبيعی است. علائم ناروانی طبيعی با نشانه های لكنت زبان متفاوت است. وقتی كه كودک خود را به نزد گفتار درمانگر می بريد، ممكن است كودک شما به هنگام صحبت با گفتار درمانگر، آن طوری كه شما نگران بوده ايد، با مشكل چندانی در صحبت كردن مواجه نشود. از اين رو اگر با علائمی كه در حرف زدن های فرزندتان مشاهده نموده ايد، احتمال می دهيد كه او دچار لكنت شده است، بهتر است نحوه گويايی كودک را در مواقع مختلف، با ذكر نشانه ها و علائم مورد نظر برای گفتار درمانگر بازگو نماييد.

بديهی است كه ارتباط روزانه شما با كودک و توجه به نحوه گويايی او، شما را قادر می نمايد كه در مورد درک و بيان چگونگی اختلال گويايی فرزندتان به خوبی عمل كنيد. داشتن درک درست از نحوه گويايی كودک و تمیيز ناروانی طبيعی او در صحبت كردن و يا تشخيص علائم احتمالی لكنت زبان، به شما كمک می كند كه در موقع لزوم به يكی از مراكز گفتار درمانی مراجعه نماييد.

علائم هشدار دهنده

لكنت زبان صرفاً يك مكث يا انفصال در جريان طبيعی كلام، كه ما آن را ناروانی كلامی می ناميم، نيست. بلكه لكنت زبان با واكنش های لحظه ای فرد به هنگام مواجه شدن با مشكل گويايی توأم است. زمانی كه اين علائم را برای بررسی نحوه گويايی فرزندتان در نظر می گيريد، متوجه باشيد كه همه فكر و ذهن شما فقط به دنبال اين علائم نباشد.

اين علائم بايد در ارتباط با كليت گويايی كودک مشاهده شود، چرا كه احتمالاً در بسياری موارد حرف زدن كودک شما كاملاً طبيعی و روان است. همچنين به خاطر داشته باشيد كه بسياری از اين علائم و رفتارها خيلی گذرا هستند، يعنی عموماً برای لحظاتی ظاهر شده، به خودی خود از بين می روند و نيازی به نگرانی و پيگيری و بررسی نيست. بعضی از اوقات اين علائم را می توان در كودكانی كه معمولاً سليس و روان صحبت می كنند و اصلاً لكنت ندارند نيز مشاهده نمود. لذا بايد ضمن توجه به علائمی كه بدان اشاره می شود، از هر گونه اضطراب و قضاوت عجولانه به دور بود.

ادامه دارد...منبع: براون، اینگهام، لیرد و فاکس

Shares

مقالات مربوط