جدیدترین مطالب میم مثل ماما

نارین قلعه تفلیس در گرجستان ۲ نارین قلعه تفلیس در گرجستان ۲

میم مثل مسافرت میم مثل مسافرت یک روز پیش

نارین قلعه، برترین و مهمترین پایگاه پدافندی تفلیس بوده است و تمام فرمانروایان در این محل جمع می شدند و مقر بسیار امنیتی و مهمی بوده است.

نارین قلعه

نارین قلعه، برترین و مهمترین پایگاه پدافندی تفلیس بوده است و تمام فرمانروایان در این محل جمع می شدند و مقر بسیار امنیتی و مهمی بوده است و بهترین راه رسیدن به نارین قلعه دنبال کردن خیابانی است که کلیسای جامع ارمنی سنت جورج در آن قرار دارد.

پیش از آن نیز پل و کلیسای متخی قرار دارد، از گرمابه‌ها و مسجد تفلیس که عبور کنیم به نارین قلعه می‌رسیم. کمی آن طرف‌تر از نارین قلعه و به سمت غرب، مجسمه کارتلیس ددا یا مادر گرجستان قرار گرفته است و در دره پایین قلعه ناریکا تفلیس، چشم اندازی زیبا و سرسبز قرار دارد که باغ گیاه شناسی تفلیس نامیده می شود.


منبع: گردشگری

2017-05-09T08:20:00+03:30

مقالات مربوط