جدیدترین مطالب میم مثل ماما

نقش پدر آینده فرزندم ۵ نقش پدر آینده فرزندم ۵

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۱۷ روز پیش

متخصصان می گويند مردانی كه نسبت به شيردهی مخالف‌اند، افرادی هستند كه احساس می كنند بين آنها و همسرشان فاصله‌ای ايجاد شده است.

گفتن جملاتی نظير «من خسته‌ام لطفا كوچولو را در تختش بگذار» يا «چه خوب كه تو اينجايی، تنهايی از پس كارها برنمی آيم» هر مردی را به هيجان می آورد. اقدام ديگری كه می توانيد انجام بدهيد اين است كه واقعا مرد را در شيردهی دخالت دهيد. مثلا از او بخواهيد وضعيت نوزاد را درست كند يا گردن و شانه‌های شما را حين شيردهی ماساژ دهد. فراموش نكنيد شايد مردها نتوانند شير دهند اما می توانند كارهايی مانند خواباندن، نوازش، حمام كردن، تعويض پوشک و به گردش بردن نوزاد را انجام دهند. پس برای آنها ارزش قائل شويد و به عنوان يک پدر به آنها نگاه كنيد.

يک نقش بسيار مهم

متخصصان می گويند مردانی كه نسبت به شيردهی مخالف‌اند، افرادی هستند كه احساس می كنند بين آنها و همسرشان فاصله‌ای ايجاد شده است. شيردهی يک امر زنانه است اما نه كاملا زنانه. گرچه شيردهی سبب ايجاد رابطه‌ای برتر بين مادر و فرزند می شود اما نبايد نقش پدر را در اين ميان ناديده گرفت. شيردهی امری زوجی است و اگر پدر در آن نقش نداشته باشد با موفقيت به انتها نمی رسد. يک زن با نگاه‌ ها، حمايت و حضور همسرش است كه مادر می شود. بودن او در زمان شيردهی و حمايت و تشويق همسرش باعث می شود زن بهتر بتواند به اين امر مهم بپردازند. تنها بودن زن در امر نگهداری از كودک باعث خستگی و دل زدگی او شده و به تدريج شيردهی به دست فراموشی سپرده می شود.

دليل به وجود آمدن يک رابطه قوی بين مادر و نوزاد در زمان شيردهی برقراری رابطه فيزيكی است. اين به آن معنی است كه مرد هم می تواند البته كمی متفاوت‌تر رابطه‌ای به همان عميقی با فرزندش داشته باشد و با دخالت دادن خود در امر نگهداری از فرزند اين رابطه عميق را ايجاد كند.منبع: من مامانم

مقالات مربوط