جدیدترین مطالب میم مثل ماما

نقش پدر آینده فرزندم ۴ نقش پدر آینده فرزندم ۴

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۲ ماه پیش

صحبت در مورد فرزند و وظايف او در دوران بارداری می تواند نقش بسيار به سزايی در اين ميان داشته باشد. يكی از وظايف مهم زن در اين زمان، اطمينان دادن به همسرش است

احساس بيهودگی و دلسردی

بعد از فارغ شدن مادر، پدر اين احساس را دارد كه اصلی ترين نياز و مشغله نوزاد خوردن است و اين مادر است كه با شيردادن خود می تواند اين نياز او را برطرف و نوزاد را آرام كند. دانستن اين مطلب در برخی از مردان سبب افسردگی و دلسردی می شود و جمله‌ای كه اكثر آنها با خود تكرار می كنند اين است كه من چه كاری می توانم برای فرزندم انجام دهم؟ و از آنجا كه تمام توجه مادر به ويژه در ماه نخست به فرزندش جلب می شود، مرد احساس می كند جايگاهش را در اين رابطه عاطفی از دست داده است. از سوی ديگر، سينه زن نه تنها نماد زنانگی و مادری است بلكه اندامی جنسی است و با آغاز شيردهی احساسات جنسی مرد دچار اختلال می شود. برای مردان ديدن همسرشان كه با موجودی ديگر لذت می برد كمی ناراحت‌ كننده است. به همين دليل است كه برخی زنان يا به فرزندشان شير نمی دهند يا اين كار را در اتاقی جدا دور از چشم همسر انجام می دهند. به هر حال نوع رفتار مرد در برابر شيردهی به تربيت، تاريخ خانوادگی، تصوير ذهنی از اندام زن و مادر خود و... بستگی دارد.

چگونه پدر را در شيردهی دخالت دهيم؟ 

صحبت در مورد فرزند و وظايف او در دوران بارداری می تواند نقش بسيار به سزايی در اين ميان داشته باشد. يكی از وظايف مهم زن در اين زمان، اطمينان دادن به همسرش است كه فرزند آنها سبب جدايی و فاصله گرفتن آنها از هم نخواهد شد.

يكی از كارهايی كه از سوی روان‌شناسان توصيه می شود شركت مرد همراه زن در كلاس‌های آموزش شيردهی است. آگاهی پيداكردن از اهميت شيردهی و نقش شير مادر در سلامت كودک تا حد زيادی مانع از مخالفت مرد با شيردهی و افسردگی او می شود. نكته ديگر اينكه نبايد شيردهی را به دور از چشم مرد به ويژه در هفته نخست بعد از زايمان انجام داد تا مرد با سختی هايی كه مادر می كشد نيز آشنا شود و به شما به خاطر كاری كه انجام می دهيد افتخار كند. مادر نيز بايد هنگام نياز از همسرش طلب كمک كند.

ادامه دارد...


منبع: من مامانم

2017-03-11T06:50:00+03:30
Shares

مقالات مربوط