جدیدترین مطالب میم مثل ماما

نقش پدر آینده فرزندم ۳ نقش پدر آینده فرزندم ۳

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۲ ماه پیش

خيلی از مردان در دوران بارداری و بعد از زايمان به اين دليل كه همسرشان به آنها توجه نمی كند، ناراحت هستند و عصباني می شوند.

- به همسرتان اعتماد به‌ نفس بدهيد.

خانم‌ها بعد از زايمان دچار فوران احساسی می شوند. بسيار حساس‌اند و خيلی سريع گريه می كنند. بهترين كاری كه در اين زمان از عهده شما به عنوان همسر او برمی آيد، كمک كردن به او در كارها و دادن اعتماد به‌ نفس به اوست. هر چه يک مادر بيشتر احساس حمايت كند راحت‌تر می تواند نيازهای فرزندش را برآورده كند. 

- اگر همسرتان به شما توجه نمی كند از او دلخور نشويد.

خيلی از مردان در دوران بارداری و بعد از زايمان به اين دليل كه همسرشان به آنها توجه نمی كند، ناراحت هستند و عصبانی می شوند. فراموش نكنيد همسر شما در حال گذراندن دوران سختی است. بی توجهی او به شما دليل خاصی ندارد. شايد مشكلات دوران بارداری و سختی های بعد از زايمان عامل آن باشد كه به زودی برطرف خواهد شد. همراه او باشيد تا اين دوره به سرعت بگذرد.

- در نگهداری كودک تان به او كمک كنيد.

هر چه بيشتر به همسرتان در نگهداری از فرزندتان كمک كنيد او زودتر می تواند به زندگی عادی خود برگردد و به عنوان يک همسر و نه تنها يک مادر زندگی كند. اگر همسر شما به دليل رسيدگی به فرزند خسته شود ديگر وقتی برای محبت به شما نمی گذارد. به توصيه‌های ماما عمل كنيد و در مورد وظايف مادرانه با همسرتان صحبت كنيد و از او بپرسيد در چه مسايلی می توانيد كمک دست او باشيد.

شيردهی فقط وظيفه مادران نيست!

از نظر آقايان شيردهی تصويری كاملا مادرانه است و در عين حال كه از اين عمل و مشاهده آن لذت می برند، عكس‌العملی بين دوست داشتن و دلسردی در بيشتر آنها به وجود می آيد...

در دوران بارداری، مادر رابطه‌ای بسيار نزديک با فرزند خود دارد. بعد از تولد، شيردهی همچنان اين آميختگی و نزديكی را حفظ می كند و زمان شيردهی زمان لذت‌ بخشی برای هر دوی آنهاست. به چشم مردان شيردهی، عملی كاملا طبيعی و بسيار قدرتمند است. البته تمامی مردان به يک نسبت به اين عمل واكنش نشان نمی دهند. برخی با ديدن همسرشان كه در حال شيردهی است به وجد می آيند و پر از غرور و هيجان می شوند در حالی كه برخی ديگر احساس ناراحتی، دلسردی و حتی حسادت می كنند.

ادامه دارد...منبع: من مامانم

مقالات مربوط