جدیدترین مطالب میم مثل ماما

من یک مامان باردار و افسرده ۶ من یک مامان باردار و افسرده ۶

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۹ روز پیش

دوران بارداری و پس از زایمان با تغییرات روان شناختی و فیزیولوژیک بسیار مهمی همراه می شود.

من یک مامان باردار و افسرده

با توجه به حساسیت دوران بارداری و شیردهی، بهتر است پزشکان عمومی با نظر و مشاوره متخصصین زنان و روان پزشک، داروی روان گردان را تجویز نمایند.

چنانچه مادر باردار تحت درمان با داروهای روان گردان باشد، الزامی است بعد از زایمان، نوزاد تحت مراقبت ویژه توسط متخصص اطفال قرار گیرد.

دوران بارداری و پس از زایمان با تغییرات روان شناختی و فیزیولوژیک بسیار مهمی همراه می شود، بنابراین لازم است تیم سلامت، مراجعه کنندگان و خانواده آنهایی را که مستعد ابتلا به اختلال های روانی در طی دوره بارداری و پس از زایمان هستند، شناسایی و در مورد مراقبت ها و حمایت های این دوره آنها را راهنمایی کنند. (شناسایی در مراقبت های پیش از بارداری اهمیت زیادی دارد)

با توجه به اهمیت مراقبت های روانی به موازات مراقبت های جسمی باید در هر مرحله از مراقبت های پیش از بارداری، بارداری و پس از زایمان، مادران مستعد را شناسایی و با اقدامات مناسب از بروز این اختلال ها و یا عواقب بعدی آن پیشگیری کنیم. توجه به این نکته ضروریست که آموزش خانواده ها به خصوص همسر در زمینه تغییرات طبیعی حاملگی و چگونگی ایجاد محیطی امن و آرام برای زن باردار نقش مهمی در بارداری سالم و ایمن خواهد داشت.

ادامه دارد...


منبع: خلاصه روانپزشکی کاپلان سادود ، ترجمه پورافکاری بارداری و زایمان ویلیامز(جلد3) بهداشت روانی ساپینگتون

2017-05-01T06:10:00+03:30

مقالات مربوط