جدیدترین مطالب میم مثل ماما

من یک مامان باردار و افسرده ۵ من یک مامان باردار و افسرده ۵

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۱۹ روز پیش

اگر خانمی تحت درمان با داروهای روان گردان باردار شود، بلافاصله باید از نظر تداوم درمان و مراقبت به روان پزشک مراجعه کند.

در ادامه علائم در معرض خطر روانی می خوانید:

خشونت جسمی:

هرگونه اقدام عمدی از سوی شوهر که منجر به وارد شدن آسیب بدنی به همسرش گردد مانند مشت زنی، سیلی زدن و لگد زدن، هل دادن، کشیدن موها، اقدام به خفه کردن، ضربه زدن با چاقو.

خشونت روانی:

رفتار خشونت آمیزی که شرافت، آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند. این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک و تهدیدهای مداوم اعمال می شود.

در مادرانی که سابقه یا وقوع همسر آزاری در آنها وجود دارد: همسر آزاری بدون وجود علائم آسیب فیزیکی به مادر یا جنین و یا صرفا سابقه وجود همسرآزاری

برقراری ارتباط مناسب با مادر و ارزیابی تکرار و وقوع همسر آزاری: در صورت تکرار (تعارض خانوادگی، تهدید از طرف همسر، فاکتورهای خطر و ...): ارجاع غیر فوری به روان پزشک یا روان شناس بالینی

در بسیاری از موارد، خطر ناشی از اختلال های روانی (افسردگی و جنون) برای مادر و جنین بسیار بیشتر از عوارض جانبی بالقوه داروهای روان پزشکی است.

اگر خانمی تحت درمان با داروهای روان گردان باردار شود، بلافاصله باید از نظر تداوم درمان و مراقبت به روان

پزشک مراجعه کند. در این موارد لازم نیست در مادر احساس گناه ایجاد کنید و یا او را وادار به سقط نمایید.

پاسخ قطعی به این سوال که کدام داروی روان گردان در بارداری بی خطر است، غیر ممکن است.

در موارد خفیف تا متوسط اختلال های روانی، روش های درمانی ارجح به ترتیب شامل روان درمانی خارج از بیمارستان، بستری در بیمارستان، اصلاح و تغییراتی در محیط به منظور کاهش استرس های زن باردار است.

در موارد شدید اختلال های روانی که احتمال آسیب به مادر، جنین و سایرین وجود دارد، الزاما بیمار تحت نظر  روان پزشک درمان می شود. (برحسب مورد شامل درمان با الکترو شوک یا دارو درمانی)

بهتر است در بارداری برنامه ریزی شده، قطع داروهای روان گردان از قبل و تحت نظارت روان پزشک انجام شود. ارزیابی مکرر از نظر نیاز مجدد به دارو، الزامی است.

ادامه دارد...منبع: خلاصه روانپزشکی کاپلان سادود ، ترجمه پورافکاری بارداری و زایمان ویلیامز(جلد3) بهداشت روانی ساپینگتون

مقالات مربوط