جدیدترین مطالب میم مثل ماما

بحران پدر شدن ۱ بحران پدر شدن ۱

میم مثل مشاور مادر و کودک میم مثل مشاور مادر و کودک ۵ ماه پیش

خیلی از مردان به همسرانشان می گویند "من حامی تو هستم و آنچه برایت لازم باشد دریغ نمی کنم و در اختیارت می گذارم ".

ممکن است احساس کنید همسرتان باردار است همان گونه که احساس او برای شما مهم است، احساس شما نیز برای او در مورد بارداری بسیار مهم است. برخی از مردان از همان نخست احساس مثبتی نسبت به بارداری و پدر شدن نشان می دهند ولی در برخی شرایط، اوضاع فرق می کند و بسته به موقعیت مشکلاتی بوجود می آید.
شاید تازه وارد دانشگاه شده اید و ابتدای شروع درس ها باشد.
روابطتان به قدر کافی خوب و مساعد نباشد.
شاید در شرایط فعلی آمادگی پذیرش مسئولیت بچه را نداشته باشید و این موضوع دستپاچه تان کند.
وضعیت پیش آمده، آن چیزی نباشد که شما فکرش را می کردید یا آرزویش را داشتید.
دانستن مطالب و اطلاعاتی در مورد شرایط که شما و همسرتان پیشرو خواهید داشت، بسیار مهم است در حقیقت برای شما و همسرتان این اطلاعات لازم و ضروری است. 
برخی از مردان نمی توانند در مورد این مسئله تصمیم بگیرند چون بارداری تناسب و اندام خانم را به هم می زند تصمیم گیری این مورد را مردان به خانمها می سپارند. البته با وجود همه این موارد، خانم ها از اینکه همسرشان در مورد بارداری چگونه می اندیشد و واکنش همسرشان در مورد این مسئله چه خواهد بود؟ بسیار تحت تاثیر قرار می گیرند.

چگونه همسرتان را حمایت کنید ؟

ممکن است احساس آرامش کنید که تصمیم نهایی را شما نخواهید گرفت. خیلی از مردان به همسرانشان میگویند "من حامی تو هستم و آنچه برایت لازم باشد دریغ نمی کنم و در اختیارت می گذارم " به نظر می رسد
این مفهوم عشق را می رساند و او برای همسرش هرکاری حاضر است انجام دهد، اما با وضعیت پیش آمده تماما مسئولیت را گردن همسرش می گذارد.
خیلی از خانم ها می خواهند احساس کنند و بدانند در حقیقت همسرشان چگونه به این مسئله فکر می کند و با آن کنار می آید چون آن ها از بوجود آمدن خلا در روابطشان می ترسند. او خواهان تصمیمی است که بداند همسرش در تمام شرایط در کنار او خواهد بود او بالواقع می خواهد احساس درونی همسرش را بداند. 
این گونه از همسرانتان حمایت کنید:
 آنها را در تصمیم گیری تنها رها نکنید.
با هم گفتگوی مثمرثمری داشته باشید تا بهترین راه در پیش رویتان قرار گیرد.
با او بیشتر از همیشه نزدیک و صمیمی باشید.
مسئولیت ها را با شریکتان تقسیم کنید.
شاید فکر سقط جنین به ذهنتان خطور کند که غمگین و غصه دار بودن برای نوزادی که هیچگاه ندیده اید و در آغوشتان حس نکرده اید، خیلی عادی و طبیعی است و همیشه از این از دست دادن در ناراحتی به سر خواهید برد. بهتر است با کسی در این مورد صحبت کنید بدترین کار خودخوری است.
ادامه دارد... 


منبع: من مامانم

مقالات مربوط