جدیدترین مطالب میم مثل ماما

نوبت شما

هدف از ایجاد این گروه فرستادن دل نوشته ها و صحبت های بانوان من مامانم هست تا بتوانند ناگفته های خود را در این گروه بزنند. مطالب و دست نوشته های خودشان را می توانند در این گروه به اشتراک بگذارند و مطالب برگزیده در مجلات من مامانم منتشر می شود. ساعت کار گروه ۱۰ تا ۱۲

برای شرکت در گروه ها ابتدا اپلیکیشن من مامانم را نصب کنید
برای دریافت اپلیکیشن اینجا را کلیک کنید

معرفی اجمالی گروه ها