جدیدترین مطالب میم مثل ماما

سه ماهه اول بارداری

مامان هایی که به تازگی خبر بارداری شون رو شنیدن و در آغاز راه مامان شدن هستن حتما خیلی حرفها برای گفتن به هم دارن...

برای شرکت در گروه ها ابتدا اپلیکیشن من مامانم را نصب کنید
برای دریافت اپلیکیشن اینجا را کلیک کنید

معرفی اجمالی گروه ها